spirometriaJest to podstawowe badanie jakie jest stosowane podczas zaburzeń oddychania. Pierwszy raz przeprowadził je angielski lekarz prawie sto pięćdziesiąt lat temu.

Jednak badanie tego typu zaczęto stosować dopiero w latach 50 XX wieku. Zresztą 14 października ogłoszono Światowym Dniem Spirometrii. Lekarze w ten sposób starają się zwrócić uwagę pacjentów na coraz częstsze choroby płuc. Badanie nie jest trudne i nie czuć bólu, trwa ono koło 10 15 minut. Odpowiedni aparat mierzy nasz wdech i wydech, pacjent tylko musi wykonać maksymalny wdech i wydech trwający jak najdłużej.Badanie jest powtarzane w krótkim okresie czasu trzy krotni, a jego wynik jest obliczany na podstawie średniej z wszystkich trzech wyników. Badanie mierzy różne parametry a najważniejszymi są FVC – forsowana pojemność życiowa płuc oraz FEV1 – objętość powietrza wydychanego z płuc w ciągu pierwszej sekundy wydechu. Podczas tego badania są też mierzone inne parametry Badanie to jeszcze kilkadziesiąt lat temu było przeprowadzane tyko w dużych szpitalach. Dziś urządzenia do przeprowadzenia badania goszczą już w wielu przychodniach, gabinetach chorób płuc, alergicznych a nawet u wielu lekarzy rodzinnych. Badanie powinno być przeprowadzone u osób w wieku powyżej czterdziestu lat życia. Powinni je wykonać także bierni i byli palacze papierosów. Jedną z częstszych chorób płuc jest obturacja, jej nadejście poprzedza zadyszka która najpierw jest przy większym wysiłku, potem nawet przy mniejszym. Kolejnym objawem jest kaszel, odksztuszanie wydzieliny. Jeśli tak jest to powinniśmy sobie zrobić prześwietlenie płuc by wyeliminować inne przyczyny. Jeśli podczas spirometrii dojdzie do wykrycia nieprawidłowych przepływów to może być kilka przyczyn. Po pierwsze przyczyną może być Skórcz mięśni tworzących drogi oddechowe (astma), zatykanie dróg oddechowych przez wydzielinę która jest produkowana na skutek zmian chorobowych w oskrzelach. Kolejną przyczyną mogą być zmiany w plastyczności dróg oddechowych i otaczającego je miąższu. Ta sytuacja powoduje ich zamykanie przy wzroście ciśnienia w klatce piersiowej. Właśnie wtedy pojawiają się rudności z oddychaniem. Spirometria może potwierdzić POChP lub astmę, jednak chorób tych nie da się wyleczyć do końca, ale możemy opanować ich rozwój. Z najnowszych statystyk opublikowanych przez WHO wynika że na choroby płuc umiera 23 Europejczyków w ciągu tylko jednej godziny, daje to nam ponad 500 osób w ciągu dnia. Problem chorób związanych z układem oddechowym występuje bardzo często też w naszym kraju.